Onze visie op de energietransitie: gasarm of gasloos?

Inleiding

Graag willen we onze visie delen hoe Robben Installatie als vakbedrijf denkt over de energietransitie / het gasvrij maken van Nederland. De energietransitie, ofwel duurzaam verwarmen, is in  de toekomst wel mogelijk. Maar Robben Installatie omschrijft het als het ‘Gasarm maken van Nederland’.

Gasvlam

Het is wettelijk nog niet verplicht om een warmtepomp te installeren bij nieuwbouw. Er worden nu nog steeds woningen opgeleverd met 3 zonnepanelen op het dak en waarbij op gas  gekookt wordt. En dat alleen om aan de normen van dit moment te voldoen. Zonder alternatief kan je veel kosten krijgen door verbouwingen en de aanschaf van een warmtepomp.

Persoonlijk denkt Robben Installatie dat de overheid eerst moet zorgen dat de basisvoorwaarden goed zijn. Wanneer half Nederland op zonne-energie overgaat en in de zomer enkele weken op vakantie gaat zal alle zonne-energie retour het systeem in gaan waardoor alle leidingen kunnen ‘ontploffen’. Het elektriciteitsnet is hier niet op berekend. Maar wat is dan het alternatief ?

De visie van Robben Installatie is dat de overheid:

 • Subsidie moet bieden om alle woningen te isoleren en te voorzien van dubbel glas;
 • Elektrisch koken moet promoten;
 • Het gebruik van waterstof moet introduceren.
Isolatie-subsidie

Onze conclusie is dat de overheid moet beginnen met subsidiëren van alle soorten isolatie: dakisolatie, wandisolatie, vloerisolatie en glasisolatie.

Daarnaast zal Liander het elektriciteitsnet moeten aanpassen zodat al de stroom die  je opwekt ook werkelijk terug geleverd kan worden. Dat we moeten bezuinigen op gas is duidelijk. Maar er zijn nu al  andere (eenvoudigere) manieren om het gasverbruik flink te reduceren.

Bijvoorbeeld door middel van een collector voor warm water, door elektrisch te koken en het gebruiken van stralingspanelen voor warmte.

Meer over zonnecollectoren en zonneboilers

Van gasarm naar waterstof

Persoonlijk denkt Robben Installatie dat de toekomst ligt in het verwarmen en stoken met  waterstof. De voordelen van het gebruik van waterstof zijn:

 • De verwarmingsketels kunnen net zo groot blijven als nu;
 • Het transport van waterstof kan via de bestaande gasleidingen;
 • De kosten zijn daardoor ook veel lager.

Op dit dit moment en zijn er nog onzekerheden over de productie en het gebruik van waterstof. Nader onderzoek is nodig om het gebruik van waterstof landelijk te introduceren.

Eind 2019 gaat het eerste proefproject van start waarbij ketels op waterstof gaan verwarmen. Over een periode van 20 jaar is dit een veel beter alternatief dan elektrisch te verwarmen met zonnepanelen. De stroom zal ook op een of andere manier opgewekt moeten worden.

Meer over zonnecollectoren en zonneboilers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Robben Installatie krijgt veel vragen over de energietransitie. Vaak komen deze vragen als de cv-ketel kapot gaat of vernieuwd moet worden.

Ook een verbouwing kan aanleiding geven kritisch te kijken naar het verwarmen (warmte en warm water) van jouw huis.

Wij proberen hieronder enkele veelgestelde vragen te beantwoorden met de kennis van nu.

Wat moet er nu gebeuren om van het gas af te komen?

Om je huis gasloos te maken zijn nu de volgende maatregelen noodzakelijk:

 • Plaatsing van een warmtepomp;
 • In de woning moeten radiatoren dubbel zo groot worden of er moet vloerverwarming worden aangelegd;
 • De muren en het dak zullen goed geïsoleerd moeten worden en er zal HR-glas met de juiste waarde geplaatst moeten worden;
 • Warmte mag niet meer ontsnappen. Voor de ventilatie zal een warmte terug win-systeem moeten worden gemaakt. Of dit in een bestaande woning kan is maar zeer de vraag;
 • Omdat de warmtepomp geen warm water kan aanmaken zal er dus een (grote) boiler moeten komen.;
 • Om de benodigde elektriciteit te genereren zullen er zonnepanelen op het dak moeten komen.

Deze opsomming is niet geheel volledig, maar maakt duidelijk dat de energietransitie veel kosten, verbouwingen en overlast met zich meebrengt.

Wat kost het om mijn huis gasloos te maken?

Om jouw huis gasloos te maken zullen de kosten flink oplopen Als je een jaren 70-woning heeft zal de investering al snel richting € 25.000 tot € 30.000 gaan.

Uiteraard omvat dit bedrag ook het isoleren van de wanden, vloeren, daken en ramen.

Daarnaast zijn de kosten om alle radiatoren aan te passen en vloerverwarming te maken ook niet gering. De bronketel plus boiler zijn ook veel duurder dan de standaard cv-ketel.

Wat moet ik doen als mijn cv-ketel kapot gaat?

Bij het verwijderen of vervangen van een cv-ketel zullen de de kosten en de verwachte opbrengsten goed in de gaten moeten worden gehouden.

De meeste mensen die aan de installatie van een warmtepomp denken zijn toch van een iets oudere generatie. Maar voor deze groep wordt op de korte termijn deze keuze niet meer terugverdiend.

Voor de jongere generatie is dit juist een overwogen keuze, maar nu een heel dure investering. Voor beide groepen is de keuze voor een warmtepomp vaak niet de beste keuze.

Welke keuzes heb ik nu als mijn cv-ketel stuk gaat?

Op dit moment is de makkelijkste en goedkoopste keuze om de kapotte cv-ketel te vervangen door een moderne energiezuinige cv-ketel die op gas werkt.

Daarnaast kan je uiteraard ook kiezen voor de veelbesproken warmtepomp inclusief al de bovengenoemde kosten. [link naar kosten]

Als tussenoplossing kan je kiezen voor een standaard cv-ketel, maar in de woning diverse stralings panelen gebruiken (spiegels , schilderij etc.).

Moet ik een zonneboiler nemen?

Afhankelijk van de mogelijkheden van je huis, zoals de positie ten opzichte van de zon, het dakoppervlak  en de ruimte in het huis, is dit een interessante keuze.

Is er een alternatief?

In de toekomst denken wij dat we overgaan op een waterstof cv-ketel. Waterstof kan vervoert worden door de bestaande gasleidingen. Uiteraard wel met wat aanpassingen, maar de kosten voor de consument zijn veel lager.

Dit houd niet in dat men niet moet gaan isoleren en meer electrisch doen. Eind 2019 start het eerste proefproject met waterstof cv-ketels. Voordat dit op de markt komt is men 10 jaar verder.

In hoeverre kan ik elektrisch gaan verwarmen?

Hier zijn op dit moment al veel mogelijkheden voor. Iedere dag zijn er op dat gebied nieuwe ontwikkelingen.

Het nieuwste is uiteraard elektrische panelen, ofwel stralingspanelen. Deze panelen geven gerichte warmte op een gerichte plek. Panelen kunnen de vorm hebben van een  radiator, spiegel en tegenwoordig zelfs als schilderij in de woonkamer.

Moet ik bij het vervangen van mijn cv-ketel al overstappen naar een warmtepomp?

Het advies van Robben Installatie is deze keuze op dit moment nog niet te maken. In onze visie is de warmtepomp een methode om gasloos te worden. Maar deze oplossing heeft nu nog een aantal grote nadelen:

 • Om met een warmtepomp te werken heeft men o.a. zonnecollectoren voor warm water en stroom nodig. Het stroomnet is er niet op aangepast om veel stroom terug te leveren;
 • Een warmtepomp genereert veel minder warmte dan uit een cv-ketel;
 • Een warmtepomp met bijbehorende boiler neemt veel ruimte in. Is er ruimte genoeg om de oude cv-ketel te vervangen voor een warmtepomp en een daarbij behorende boiler. En hoe groot moet de boiler dan zijn? 200 liter of 300 liter?;
 • Een volgend probleem is dat de buitenunit van de warmtepomp in verhouding veel lawaai maakt. Dit kan geluidsoverlast opleveren voor omwonenden en is eigenlijk alleen een optie voor vrijstaande huizen;
 • Een warmtepomp vereist een hoge investering.

Meer over zonnecollectoren en zonneboilers