Zonnecollectoren en zonneboilers

De komende jaren verandert de wijze waarop  jouw huis verwarmt wordt en je de warmwater voorziening regelt. Zoals het er nu uitziet zullen als gevolg van de energietransitie huizen over 20 jaar grotendeels of geheel zonder gas verwarmd moeten worden.

Robben Installatie heeft hier een eigen visie op. Zonnecollectoren en zonneboilers kunnen  een belangrijke aanvulling zijn voor de warmwatervoorziening. Zowel op de korte termijn als de langere termijn.

Wat kunnen wij je bieden om gasarm te worden?

Indien je voor een betrekkelijk lage investering voor de komende 20 jaar iedere dag minimaal 110 liter warm water wilt hebben is zonne-energie (zeker in de zomermaanden) een aanrader.

Tegenwoordig kan op iedere redelijk nieuwe cv-ketel een collector in combinatie met een boiler worden geplaatst. De collector is ongeveer 180 x 100 cm² groot en is voldoende voor een huishouden van 4 personen.

Zonne-energie t.b.v. warm water met een zonneboiler

Een zonneboiler is een boiler van 110 liter (minimaal) waarop een of twee collectoren gekoppeld worden. De zonne-energie zorgt er dan voor dat het koude water ‘voorverwarmd’ is voordat het bij de cv opgewarmd wordt.

Zonnecollector op plat dak voor het verwarmen van water
Zonnecollector voor het verwarmen van water, gemonteerd op een plat dak.

In de zomer zal de ketel dus niets hoeven doen. De boiler is dan al rond de 70 graden.

De rest van het jaar zal de zon de boiler opwarmen waardoor de temperatuur van het aangevoerde water naar de ketel hoger wordt dan de 8 graden waarmee het in huis komt.

Hij zal dus veel minder gas nodig hebben om de 60 graden voor het warme water te halen.

Zonneboiler naast cv-ketel

Zonneboiler naast Remeha Tzerra Ace 39C CW5 cv-ketel
Zonneboiler naast de Remeha Tzerra Ace 39C CW5 cv-ketel.

In deze situatie wordt de zonneboiler inclusief alle apparatuur naast de bestaande cv-ketel opgehangen.

Op de foto zie je een zonneboiler met daarboven de pompgroep (circulatie naar de collector) en rechts daarvan de standaard Remeha Ace 39C CW5 cv-ketel.

Deze zorgt ervoor dat er minimaal 62 graden door het systeem in huis gaat (o.a. legionella preventie).

Op deze manier heb je (indien het buiten zonnig en ongeveer 20 graden is) iedere dag 110 liter warm water van 60 graden gratis.

NIEUW: Thermische batterij voor warm tapwater

FlexTherm Eco f63594
De FlexTherm Eco:
efficiënt zonder aardgas.

De FlexTherm Eco is alweer de opvolger van de zonneboiler.

Het grote verschil met een standaard zonneboiler is dat deze elektrisch wordt naverwarmd.

De eerste tijd levert dit systeem zelfs een CW6 hoeveelheid warm water (13,5 liter per minuut).

De overheid wil ons gewoon nog steeds van het gas af hebben. Men kan dus in dit geval een kleinere cv-ketel kiezen die goedkoper is in aanschaf en gebruik.

De cv-ketel wordt nu berekend naar de behoefte aan warm water en niet aan cv-water.

Zonnecollectoren voor stroom

Sinds kort kunnen we ook zonnecollectoren voor het opwekken van stroom aanbieden. De collectoren (zoveel als het dak toelaat) kunnen zowel op een pannendak als op het platte dak gemonteerd worden.

Zonnecollectoren voor het opwekken van stroom, gemonteerd op een schuin pannendak.

Het rendement is afhankelijk van de ligging van jouw huis en de oppervlakte  van het dak. Ieder paneel geeft maximaal 300 watt. Zorg er echter wel voor dat er niet teveel panelen op het dak liggen. Genoeg panelen  voor de eigen energiebehoefte, maar niet teveel capaciteit. Het terugleveren van energie levert niets op in verhouding met de investering van de extra zonnepanelen.

Er zal dan wel een aparte groep in de meterkast moeten komen waarop de collectoren gemonteerd worden. De omvormer is bijna overal te monteren.

Gemonteerde SolarEdge HD-Wave omvormer met detail van display
Gemonteerde SolarEdge HD-Wave omvormer met detail van display.

Je kan tot ongeveer 3500 kw stroom per jaar terug verdienen. In ongeveer 7 à 8 jaar is de investering terugverdiend. De garantie is dat er over 25 jaar nog minimaal een vermogensgarantie is van 80%.